Nội dung trên Nhachot.me được chia sẻ lại từ nhiều nguồn trên internet, chủ yếu là trên google drive

Nhachot.me không lưu trữ tập tin và không sở hữu bản quyền những nội dung đó

Nếu bạn là chủ sở hữu của nội dung xuất hiện trên Nhachot.me mà bạn không mong muốn

Xin vui lòng liên hệ qua page https://fb.me/nhachot.me để được gỡ bỏ nội dung